Rada naukowa:

 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski – Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej,  Pomorski Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka – Zakład Endodoncji, Katedra Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, UM w Łodzi
 • prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska - Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Honorata Shaw - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska – Śląski Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. n. med. Joanna Zarzecka – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr n. med. Katarzyna Banaszek
 • dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • dr n. med. Bartosz Cerkaski – EndoEstetica - Prywatna Praktyka Stomatologiczna
 • dr n. med. Arkadiusz Dziedzic – State University of Milan
 • dr n. med. Wojciech Wilkoński – Praktyka Prywatna Kraków
 • dr n. med. Maciej Żarow – Klinika Dentist Kraków
 • dr Anaïs Ramírez-Sebastiá, DDS, PhD - Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
 • dr Paul Gerloczy, DMD - Uniwersytet w Szeged, Wydział Stomatologii
 • MU DR. MDDU Adam Stebel - Klinika Stomatologie a Maxilofacialnej Chirurgie a Onkologicky ustav svatej Alzbety v Bratislave, prywatna praktyka 3SDENT Stomatologickie Centrum v Bratislave
 • lek. stom. Jerzy Zbożeń - Członek stowarzyszeń implantologicznych PSI, DGOI, ICOI, OSIS oraz PTS, PTE. Prezes Polskiego Towarzystwa Endodontycznego

Konsultant merytoryczny:

 • dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz,
 • dr n. med. Izabela Obersztyn

Współpraca:

 • lek. dent. Marta Adwent,
 • dr n. med. Lech Borkowski,
 • lek. dent. Monika Dawiec,
 • dr n. med. Joanna Dobrzańska,
 • lek. dent. Sławomir Gabryś,
 • lek. dent. Mateusz Gruca,
 • lek. dent. Tomasz Hildenbrandt,
 • dr n. med. Aleksandra Koczor-Rozmus,
 • lek. dent. Marcin Krupiński,
 • lek. stom. Przemysław Kustra,
 • lek. dent. Monika Łopuszyńska,
 • dr Jozef Minčík,
 • dr n. med. Katarzyna Mocny-Pachońska,
 • lek. dent. Agnieszka McDowell,
 • dr hab. n. med. Iwona Niedzielska,
 • lek. dent. Tomasz Olek,
 • lek. stom. Marek Pachoński,
 • dr n. med. Daria Pietraszewska,
 • dr n. med. Katarzyna Pustułka,
 • lek. dent. Katarzyna Ściskała,
 • lek. stom. Tomasz Śmigiel,
 • dr Marián Tulenko,
 • dr n. med. Anna Zawilska