Współpraca stomatologów, techników dentystycznych, asystentek i higienistek determinuje zdrowie i życie pacjentów. Podsumowanie I Kongresu Stomatologicznego Dental Group Academy.

W dniach 22-23 listopada w Katowicach odbył się I Kongres Stomatologiczny Dental Group Academy, wydarzenie, które skupiło w jednym miejscu 300 członków zespołów stomatologicznych - lekarzy dentystów, techników dentystycznych, asystentki oraz higienistki. Podczas 2 dni odbyły się 23 sesje tematyczne z udziałem wybitnych ekspertów, m.in. prof. Stefana Barona, prof. Iwony Niedzielskiej, prof. Andrzeja Wojtowicza, prof. Ingrid Różyło-Kalinowskiej. Nie zabrakło także prezentacji sprzętów i wyposażenia gabinetów.

Pierwszy dzień kongresu poświęcony był stomatologom oraz asyście dentystycznej. Ci pierwsi wzięli udział w prelekcjach skupionych na leczeniu protetycznem, implantologii, zabiegom odtwórczym oraz postępowaniu w trudnych przypadkach pourazowych uszkodzeń miazgi zębowej. Asystentki oraz higienistki pogłębiły swoją wiedzę z zakresu współpracy z pacjentami niepełnosprawnymi i dziećmi, komunikacji w zespole stomatologicznym, erozji szkliwa i nadwrażliwości oraz zastosowaniu koferdamu – materiału izolującego, zastępującego wałeczki ligniny. Natalia Szeląg, dyplomowana higienistka stomatologiczna, uczestnicząca w kongresie, nie kryła zadowolenia z wybranej tematyki – Wszystkie poruszone kwestie są bardzo istotne i pomocne w codziennej pracy asysty stomatologicznej. Udział w tego typu przedsięwzięciach jest dla nas koniecznością, bowiem w gabinetach pełnimy bardzo odpowiedzialną funkcję i musimy stale podnosić swoje kwalifikacje. Formuła kongresu pozwoliła nam na wzajemną wymianę doświadczeń, także ze stomatologami, dla których jesteśmy wsparciem.

Zwieńczeniem dnia były sesje wspólne na temat ergonomii pracy w gabinecie stomatologicznym oraz stanów zagrożenia życia pacjenta podczas wizyty. Jak dowodzą badania, każdy dentysta w swojej pracy zawodowej spotyka się z sytuacją bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów. Niestety liczba powikłań związanych z nieodpowiednią reakcją na nagłe zdarzenia pozwala twierdzić, że nie zawsze są oni przygotowani do skutecznego niesienia pierwszej pomocy. Dlatego też zajęcia przyjęły formę praktycznych warsztatów prowadzonych przez ratowników medycznych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jak słusznie zauważa prof. dr hab. Marta Tanasiewicz, Kierownik Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, redaktor naczelna Twojego Przeglądu Stomatologicznego, wiedza stomatologów musi wykraczać poza leczenie zębów - W codziennej pracy zdarzają się przypadki, w których pacjenci wymagają nagłej pomocy medycznej. Mamy do czynienia z omdleniami, silnymi reakcjami alergicznymi, czy stanami przedzawałowymi. W takich sytuacjach to, jak zareaguje zespół stomatologiczny ma kluczowe znaczenie dla życia i zdrowia pacjenta. Dlatego niezwykle istotne jest, by wiedzieć, jak takiej pomocy udzielić.

Drugiego dnia w kongresie udział wzięli stomatolodzy oraz technicy dentystyczni. Tematyka sesji dla lekarzy dentystów dotyczyła radiologii stomatologicznej, dokumentacji fotograficznej, błędów i zaniedbań lekarskich, wpływu psychologii i psychiatrii na zaburzenia stomatologiczne oraz aspektów prawnych w postępowaniu odszkodowawczym i sądowym. Technicy dentystyczni odkryli z kolei tajemnice licówek, Acronitu - innowacyjnego tworzywa stworzonego przez polskich naukowców do wykonywania protez, zgłębili zasady wykonawstwa prac kombinowanych oraz zapoznali się z programem do projektowania uśmiechu DSS i skanerem EGS. Urszula Młynarska, technik dentystyczny, prowadząca wykład na temat licówek, w swoim wystąpieniu podkreślała niejednokrotnie, że bardzo istotnym determinantem mającym wpływ na zadowolenie pacjenta jest praca zespołowa. Dlatego też idea kongresu, jako wspólnej przestrzeni dla całych zespołów stomatologicznych spotkała się z jej uznaniem. - Jako technicy dentystyczni powinniśmy wiedzieć znacznie więcej o pracy lekarzy, bowiem często dochodzi do sytuacji wzajemnego niezrozumienia, co z kolei rzutuje na pracę nas wszystkich. Bardzo ważną funkcję pełnią też asystentki, które wspólnie z nami tworzą jeden zespół. Współpraca jest tutaj kluczowa dla dobrego samopoczucia i zdrowia pacjentów – stwierdza Urszula Młynarska.

Na zakończenie kongresu uczestnicy wzięli udział w sesjach łączonych poświęconych metodom i materiałom wykorzystywanym w uzupełnianiu protetycznym oraz systemom projektowania i wytwarzania konstrukcji protetycznych oraz wypełnień pośrednich.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij