Z badań wynika, że 98% pacjentów, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, publikują w sieci komentarze o negatywnym lub neutralnym wydźwięku. Sprawy trafiają także na wokandę. W tym trudnym czasie szczególnie ważna jest transparentność w działaniu.

Większość Polaków, bo aż 78%, ma zaufanie do lekarzy. Jednocześnie w badaniu Opinie o błędach medycznych i zaufaniu do lekarzy przeprowadzonym przez CBOS 41% zadeklarowała, że spotkała się z błędem w leczeniu, niedbalstwem lub brakiem należytej staranności, którego następstwem był uszczerbek na zdrowiu pacjenta. I tak 26% badanych spotkało się ze źle postawioną diagnozą, 7% – ze złym leczeniem w szpitalu lub nieprawidłowo wykonaną operacją, a 5% – z nieodpowiednio podanym lekarstwem.

Osoby, które już raz doświadczyły błędu lekarskiego, weryfikują często diagnozy lekarskie z innymi specjalistami, poszukują dodatkowej wiedzy medycznej, ale też szukają informacji w internecie. Badacze, uwzględniając rosnącą siłę internetu, przeprowadzili miesięczną analizę treści online. W badanym okresie na portalach i w serwisach społecznościowych pojawiło się 215 materiałów na temat błędów lekarskich i błędnych diagnoz. Najwięcej wpisów ukazało się w piątek, najmniej w niedzielę. Najwięcej publikacji pojawiało się około godziny 18:00. Aż 98% publikacji miało charakter negatywny lub neutralny. Jedynie trzy materiały miały wydźwięk pozytywny, co pokazuje, jak źle odbierane są wszelkie zjawiska związane z popełnianiem błędów przez lekarzy.

Zawód lekarza uznawany jest za zawód społecznego zaufania. Wszelkie pomyłki lekarzy uderzają w ważne dla ludzi wartości, czyli zdrowie i życie. Dlatego tak ważne w momencie popełnienia błędu lekarskiego jest transparentne działanie. Łatwiej o takie w momencie posiadania odpowiedniego ubezpieczenia z wysokim limitem na polisie. To szczególnie ważny parametr, gdyż w momencie, w którym sąd stwierdzi winę lekarza i zasądzi zadośćuczynienie pacjentowi, ubezpieczyciel odpowiada co do zasady do kwoty z prawomocnego wyroku, nie więcej niż limit na polisie.

Lekarze, którym zależy na ochronie pacjentów i swojego dobrego imienia mogą zdecydować się na pakiet ubezpieczeń zawodowych przygotowany przez INTER. W skład pakietu wchodzi między innymi ubezpieczenie OC (obowiązkowe i dobrowolne), a także ubezpieczenie ochrony prawnej zapewniające konsultacje prawne każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną, pokrycie kosztów postępowania sądowego, opłat sądowych, należności dla biegłych i świadków. W wyższych wariantach  ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna obejmuje także życie prywatne ubezpieczonego, w tym sprawy dotyczące przypadków zniesławienia lub znieważenia. Jedna polisa chroni lekarza na wielu obszarach jego życia zawodowego, budując skutecznie zaufanie na linii pacjent-lekarz.

Zawód lekarza wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, ale też z ryzykiem wyrządzenia szkody na zdrowiu pacjenta. Jedynym pewnym zabezpieczeniem przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych i szkód w mieniu pacjenta jest odpowiednia polisa OC. Lekarze prowadzący praktykę lekarską muszą posiadać polisę obowiązkową z zakresem regulowanym przepisami prawa. Jest to jednak zakres minimalny i każdy lekarz powinien sobie zadać pytanie, czy taka ochrona jest dla niego wystarczająca. Ochronę ubezpieczeniową można zwiększyć podnosząc sumę ubezpieczenia do kwoty nawet 350 tys. euro na jedno zdarzenie, w zależności od charakteru pracy lekarza, jego specjalizacji oraz indywidualnych potrzeb. Zachęcamy wszystkich ubezpieczonych u nas lekarzy do rozważenia oferty pakietowej, która daje zdecydowanie szerszą ochronę w atrakcyjnej cenie. Praktycznie nie mamy dziś klientów bez dodatkowej polisy ochrony prawnej, która pozwala na zabezpieczenie się przed m.in. wysokimi kosztami szeroko rozumianych usług prawnych, które musiałby ponieść lekarz w związku z prowadzeniem sporu prawnego. Potwierdza to głęboką potrzebę zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa przez lekarzy. – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC, TU INTER Polska S.A.

Więcej informacji na stronie www.interpolska.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij