Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z regulacją podaną przez Ministerstwo Zdrowia każdemu lekarzowi odbywającemu kształcenie specjalizacyjne będzie przysługiwało 6 dni wolnego rocznie na samokształcenie.

W zakres samokształcenia wliczane są: konferencje, szkolenia doskonalące, kursy naukowe i inne, pozwalające lekarzowi rozwijać swoje umiejętności. Kierownik specjalizacji w uzgodnieniu z lekarzem odbywającym kształcenie specjalizacyjne ubiegającym się o uzyskanie dnia wolnego w związku z samokształceniem ustala termin i sposób wykorzystania tych dodatkowych dni wolnych.

UWAGA! Dni wolne na samokształcenie niewykorzystane przez lekarza odbywającego kształcenie specjalizacyjne w danym roku nie przechodzą na kolejny rok.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij