4 lipca 2019 roku Prezydent podpisał obszerną ustawę nowelizującą postępowanie cywilne.

Zmianie ulega ponad 300 artykułów. Ustawa nowelizująca wprowadza również zmiany w szeregu innych ustaw. Co do zasady wejdzie ona w życie w terminie trzech miesięcy od dnia jej ogłoszenia, jednakże część zmian w tym między innymi zmiana ustawy o kosztach postępowania w sprawach cywilnych wejdzie w życie już po upływie 14 dni. Zmiany te obejmują m.in.:

  • podwyższenie maksymalnej wysokości opłaty sądowej do kwoty 200000 zł (obecnie jest to 100000 zł);
  • uzależnienie wysokości opłaty sądowej przy zawezwaniu do próby ugodowej od wartości przedmiotu sporu (w miejsce dotychczasowej opłaty stałej w kwocie 40 zł lub 300 zł).

Zgodnie z nowymi przepisami, w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 zł pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 zł. W sprawach o wartości przedmiotu sporu do 20 000 zł nowa ustawa wprowadza natomiast opłaty stałe w zależności od progu tej wartości – od 30 do 1 000 zł.

źródło: http://www.sejm.gov.pl

fot. istockphoto.pl

oprac. Marzena Pytlarz, Kancelaria PPC Legal

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij