18 września ogłoszono Zarządzenie Prezesa NFZ o zmianie planu finansowego. Koszty świadczeń zwiększono o 855 250 tys. zł. Niestety stomatologia znów została pominięta.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 123/2019/def Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok zwiększono koszty świadczeń opieki zdrowotnej na 2019 rok o 855 250 tys. zł. Niestety z tej puli nie przewidziano żadnych pieniędzy na leczenie stomatologiczne. Na jakie cele więc przeznaczono dodatkowe pieniądze? W uzasadnieniu do ww. Zarządzenia czytamy:

  1. Zabezpieczenie finansowania projektowanej zmiany wyceny świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach ryczałtu system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – w kwocie 370 000 tys. zł,
  2. Kontynuację w 2019 r. procesów zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz zwiększenia wyceny świadczeń ambulatoryjnych, w tym uzupełnienie środków na sfinansowanie świadczeń udzielonych ponad limit wynikający z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2019 r. – w kwocie 261 250 tys. zł,
  3. Kontynuację w II półroczu 2019 r. procesu zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na operacje endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego – w kwocie 60 000 tys. zł,
  4. Zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej rehabilitacji leczniczej dedykowany osobom po przebytych ciężkich urazach oraz po operacjach endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego – w kwocie 20 000 tys. zł,
  5. Uzupełnienie środków na finansowanie w 2019 r. stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (ZOL, ZPO), w związku z procedowaną aktualizacją taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej udzielanych w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia - w kwocie 20 000 tys. zł,
  6. Uzupełnienie środków na realizację w 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 852, z późn. zm) – w kwocie 80 000 tys. zł,
  7. Uzupełnienie środków na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w podstawowej opiece zdrowotnej w związku z zarządzeniem nr 92/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - w kwocie 44 000 tys. zł.

Źródło: www.nfz.gov.pl
Fot. Thinkstock

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij